divendres, 26 de novembre de 2021

El fill secret de la reina

En 1409, a Martí l’Humà se li va morir el darrer fill viu. El rei es casà d’urgència amb una joveníssima noble, Margarida de Prades, 30 anys més jove que ell, per a intentar tenir descendència, però no ho aconseguiren i ell morí l’any següent. Margarida mantingué la condició de reina vídua, integrada dins la família reial, vivint al Palau Reial Menor de Barcelona i amb certes rendes reials, però en 1419 es va enamorar d’un noble valencià, Joan de Vilaragut, i es va casar amb ell, d’amagat, per tal de no perdre la condició reial i les rendes corresponents. I més encara, tingueren un fill, Joan-Jeroni de Vilaragut, que també van amagar, primer donant-lo a una família de Barcelona i després ingressant-lo en el monestir de Santes Creus, on va ser ordenat monjo sense saber que son pare era un noble i sa mare tota una reina.