dimecres, 21 de setembre del 2022

Els preus dels aliments

Les distribuïdores no expliquen per què els preus que paguen pels productes ramaders o agraris (de vegades per sota del cost de producció) poden arribar al consumidor multiplicats per set. En cada baula de la cadena de distribució es carreguen, és clar, els costs del transport, l'emmagatzematge, la manipulació i la refrigeració, els quals inclouen els salaris a més del guany corresponent. També hi ha les minves (gènere amb tares o que es fa malbé). Quant a l'IVA, els intermediaris poden deduir-se el suportat, abans de liquidar en Hisenda el repercutit, la qual cosa significa que no paguen IVA, només el recapten. El consumidor final és l'únic que no es lliura de pagar-lo. Les distribuïdores han contestat la petició de la vicepresidenta Yolanda Díaz (un acord per a fixar preus assequibles d'aliments bàsics) amb una contraproposta: baixar l'IVA dels aliments. ¡Ha! Hauran esdevingut filantrops, perquè una baixada de l'IVA no els afectaria. (Qui es veuria afectat és l'erari públic, que ingressaria menys.) En fi, no hi ha filantropia. Els empresaris esperen que pugen les vendes. Però no han explicat encara la raó que el preu d'alguns productes es multiplique per set. Alguna cosa deu fallar. O hi ha massa intermediaris o algú carrega beneficis estratosfèrics. D'altra banda, en l'actual context de crisi inflacionària, és possible que una baixada de l'IVA no estalviés problemes als consumidors de baix poder adquisitiu; l'augment de la demanda no frena la inflació. En definitiva, caldria explicar convincentment com es regulen els preus dels aliments. ¿Només és cosa de la mà invisible del mercat o també hi ha intervenció de desaprensius? Els imposts indirectes són injusts; els paguen igualment pobres i rics. Està bé baixar l'IVA, perquè manca de progressivitat. Ara bé, mentre hi haja preus molt unflats en diversos sectors, per mal funcionament de les lleis del mercat, persistiran problemes com la fam, la mala alimentació dels més desfavorits o la pobresa energètica.