dissabte, 7 de maig de 2016

Els orígens dels Borja

Durant el segle XIII, el cognom Borja apareix per diverses parts del Regne de València, especialment a la capital i a la ciutat de Xàtiva. Els Borja valencians eren originaris d'Aragó, potser de la vila de Borja. Aquesta vila fou presa als sarraïns per les hosts d'Alfons I d'Aragó el Bataller. El rei donà en feu el castell i la vila al seu parent Pere Atarés. Ja poderosos, els Borja (o potser els seus cortesans) volien fer creure que el llinatge venia de Pere Atarés, però és sabut que aquest no tingué fills. La majoria dels qui portaven aquest cognom eren gent de llinatge de cavallers. La soca d'on eixirien els papes es va desvincular de l'origen feudal aragonés; eren cavallers valencians, a fur de València.