dissabte, 21 de maig de 2016

Alfons de Borja

Alfons pertanyia a una branca més modesta del llinatge Borja. El seu pare, Domènec (o Domingo) de Borja era ciutadà o generós, és a dir, tenia un nivell social inferior al de donzell. Conreava terres «lliures» (no sotmeses a jurisdicció feudal) i es va dedicar a oficis militars, com ara la custòdia de castells fronterers (Montesa, Bunyol...). Potser, no era senyor de possessions pròpies. La Torre de Canals, lloc de naixement d'Alfons, devia ser propietat de Roderic Gil de Borja, de Xàtiva, casat amb Sibil·la Escrivà. Domènec només n'era l'administrador. Després de nàixer Alfons, Domènec traslladà la seua família a Xàtiva i obrí un negoci de tintoreria. Una filla seua, Isabel, es va casar amb un fill de Roderic Gil. Aquest matrimoni, entre la filla de l'empleat i el fill de l'amo, fou possible perquè el germà de la núvia, Alfons, el futur Calixt III, ja era un jurista reconegut. Ell pagà el dot d'Isabel, uns 3.000 florins.