diumenge, 22 de gener del 2023

La "pagueta"

Circula per Internet aquest missatge, amb el prec de rebotar-lo. «¿Per què una paga debades i no un treball bàsic de quatre hores cotitzades dedicat a netejar vies públiques, lleres i muntanyes, o a cuidar ancians?» Jo trobe algunes bones respostes per a rebutjar aquest treball bàsic de quatre hores cotitzades. Les circumstàncies dels qui es troben en situació de vulnerabilitat econòmica són molt variades. Entre la gent amb dret a la percepció de l'Ingrés Mínim Vital hi ha persones que ja estan treballant, però això no impedeix que puguen trobar-se en risc de pobresa i exclusió social, per causa d'uns salaris molt baixos. La quantia de la "pagueta", 565,37 euros mensuals per al perceptor individual, minvaria si se li restara qualsevol tipus de cotització. Cal recordar que l'IMV és una protecció de l'Estat als més desfavorits, perquè puguen cobrir les seues necessitats bàsiques. D'altra banda, els treballs proposats pel missatge anònim d'Internet ja estan exercint-los treballadors actius en brigades de neteja viària i forestals, en el sector de cures... Introduir-hi els perceptors de l'IMV podria tenir dos efectes: disminuir l'oferta de llocs de treball en els àmbits afectats i empentar els salaris a la baixa. ¡Molt d'esquerres no deu ser qui propaga certes idees! Finalment, sura en la proposta alternativa a l'IMV la presumpció que no cal una capacitació especial per a realitzar certes tasques —netejar el bosc o cuidar ancians, per posar dos exemples. ¡Que els ho pregunten als majors de les residències! Per a l'atenció de persones majors calen formació i alguna dosi de vocació, perquè s'han de realitzar unes feines ben dures. ¡I molt mal pagades!