dijous, 8 de desembre de 2011

El pont de la Immaculada

La doctrina catòlica sobre la Immaculada Concepció, anomenada també dogma de la Puríssima Concepció, afirma que la Mare de Déu fou preservada del pecat original en el moment de la seua concepció, ço és, quan Sant Joaquim, que portava temps intentant-ho infructuosament, aconseguí finalment deixar prenyada Santa Anna —diuen que amb ajuda sobrenatural. El papa Pius IX elevà l’afer a categoria de dogma en 1854. (No s’ha de confondre aquest dogma amb el de la virginitat de la Mare de Déu segons el qual Jesús fou concebut sense intervenció de cap baró i Maria es mantingué verge abans, durant i després del seu embaràs.) La butlla pontifícia Ineffabilis Deus, de 8 de desembre de 1854, diu així: «Com a honra de la Santíssima Trinitat, com a joia de l’Església Catòlica, amb la autoritat de nostre Senyor Jesucrist, amb la dels Sants Apòstols Pere i Pau, i amb la nostra pròpia, definim, afirmem i diem que la doctrina que manté que la Santíssima Verge Maria fou preservada immune de qualsevol taca de culpa original des del primer instant de la seua concepció, per singular privilegi i gràcia de Déu Omnipotent, en atenció als mèrits de Crist Jesús, Salvador del gènere humà, ha estat revelada per Déu i que, per tant, ha de ser ferma i constantment creguda per tots els fidels. Raó per la qual, si algú tingués la temeritat, cosa que Déu no permeta, de dubtar en el seu cor d’allò que per Nos ha estat definit, sàpiga i entenga que el seu propi judici el condemna, que la seua fe ha naufragat i que s’ha separat de la unitat de l’Església i que si damunt gosés manifestar de paraula o per escrit o de qualsevol altra manera externa allò que sentís en el seu cor, pel mateix queda subjecte a les penes establertes pel dret.» Aquesta declaració partia de l’expressió  «Plena ets de Gràcia» (Gratia Plena) continguda en el salut de l’arcàngel Gabriel (Lluc 1,28) i recollida per l’Ave Maria. Tanmateix, els protestants rebutgen aquest dogma. Consideren que tots els essers humans, inclosa Maria, naixen en pecat i són salvats per l'obra redemptora de Crist. Només Jesús, que fou concebut per l'Esperit Sant, estigué lliure de pecat. La pena per als descreguts és doble: celestial i terrenal. En negar el dogma de la Immaculada, els luterans alemanys, posem per cas, pateixen una penalització inesperada: no poden gaudir aquests dies d’un bonic pont. En canvi, molts catòlics hispànics —tots no, eh— cobraran menys que un alemany, és cert, però tenien fins ara la possibilitat de resquitar-se amb uns aqüeductes festius espectaculars. (L'Església Catòlica sempre ha reivindicat el caràcter feriat de la Immaculada.) Hi ha, però, un petit problema: el nostre resquit podria estar a punt de desaparèixer, perquè la CEOE s’ha tornat luterana en matèria de ponts. Senyor, quina caterva de descreguts!

Cap comentari: