dilluns, 28 d’abril de 2014

Saberuda i tanoca

Un pacient truca a la clínica mental i pregunta a la dona que l’atén:

—Senyoreta, ¿està el psiquiatra?
—No, senyor —fa ella. No està. I he de posar en el seu coneixement que no es diu “psiquiatra”, sinó “siquiatra”, perquè la “p” no es pronuncia. ¿Vol deixar algun missatge per al doctor?
—Sí. Diga-li que ha trucat aco eris. Sí, un acient que té roblemes amb les utes erquè no se li osa dura la polla, erdó, l’olla. Moltes gràcies.

Cap comentari: