diumenge, 17 d’agost del 2008

L'estol de Tirant arribà al port de Contestinoble

Partint-se l'estol del camp del virtuós Tirant per anar a la insigne ciutat de Contestinoble, lo vent e lo temps lo fon tan favorable que en lo mateix dia fon atès davant la ciutat benaventurada. E faent grandíssima alegria, segons s'acostuma e solen fer los qui ab triümfant victòria donen socors als qui són posats en grandíssima necessitat, llançant bombardes e sonant trompetes, clarons e anafils, ab multiplicades veus saludaren la insigne ciutat.
---
Los nobles ciutadans e la popular gent, sentint veus de tanta alegria, corrien a la muralla per veure en lo port entrar lo tan desitjat socors, qui entrava ab les banderes altes de la majestat imperial e del valerós capità Tirant. No fon menor alegria dins la ciutat, tocant totes les campanes e donant llaor e glòria a la divinal Providència com li era estat plasent de socórrer los afligits, car totes les fustes venien carregades de moltes vitualles.
---
(Tirant lo Blanc, Joanot Martorell)