dilluns, 3 d’agost de 2015

Parcs Culturals

Urgeix posar en valor el patrimoni històric i artístic del País Valencià. Una bona mesura per a promoure el turisme d'interior seria la creació de rutes unitàries de caràcter supracomarcal dotades d'un fil conductor coherent, històric o patrimonial. Aquestes rutes haurien de comptar amb senyalització en autovies i carreteres, horaris de visita coordinats i un tiquet d'entrada únic per a llocs visitables. Haurien d'estar gestionades per organismes (patronats, instituts) participats per adminitracions públiques i entitats privades (ajuntaments, mancomunitats, establiments hostalers, empreses turístiques). Caldria crear també un ens mixt, format pels departaments de la Generalitat responsables de Cultura, Turisme i Urbanisme, dotat de pressupost, que decidís de manera conjunta les prioritats d’inversió per tal de rellançar els projectes de turisme cultural. En podrien formar part també alguns ajuntaments —els de València, Oriola, Xàtiva, Sogorb o Morella, posem per cas. L'ens hauria de prendre algunes mesures urgents.

Cal iniciar una campanya de divulgació unitària que remarque clarament els recursos turístics, patrimonials i tècnics (hostaleria, restauració, oficines d'informació, guies) disponibles. S'hauria de crear una pàgina web que informés de tots els aspectes esmentats. Cal habilitar edificis de valor patrimonial com a centres d’acollida de cada ruta. (A Europa, les oficines de turisme estan majoritàriament emplaçades en edificis BIC.) S'ha de dissenyar un logo que identifique tots els itineraris amb la marca "Parc Cultural Valencià" (quelcom semblant al logo que identifica els parcs naturals). Cal enllestir un programa de senyalització amb panells informatius en carreteres, camins o sendes que comuniquen els recursos patrimonials (com els existents en els camins del Cister que discorren per les comarques tarragonines). Hom hauria de senyalitzar també tots els recursos (oficines, monuments). S'ha de fer una breu explicació de les respectives característiques en panells col·locats a l’entrada de cada lloc visitable. Es podria crear una targeta turística, semblant a les disponibles en moltes ciutats i contrades d’Europa, que permeta fer ús de transports, entrar a monuments i museus, obtenir descomptes en botigues, restaurants... S'han d'imprimir díptics, plànols, mapes...

Paral·lelament, convindria organitzar esdeveniments culturals relacionats amb la temàtica de cada parc cultural. (En Almagro, per exemple, se celebra el festival de teatre clàssic.) Cal traure de l’oblit i dels diferents magatzems oficials (de diputacions, ajuntaments, museus...) peces que siguen aprofitables per a cada la ruta, com ara les maquetes construïdes per a les exposicions borgianes, mostrant-les en indrets de valor patrimonial recuperats o recuperables. (No han de ser necessàriament peces artístiques de gran valor; al cap i a la fi, parlem de turisme.) Es podrien celebrar la setmana de portes obertes, la nit del patrimoni, el mes de, l’any de... També es podria exposar la peça del trimestre. Podríem crear la xarxa de les viles valencianes més boniques (a França existeix una xarxa semblant, Les plus beaux villages de France), xicotetes poblacions relacionades amb la temàtica de cada parc cultural, promovent l’ornamentació i la coherència dels elements arquitectònics: materials, volums, textures, colors... Es podria elegir el poble més bonic de l’any. (En una ruta per la Costera, Montesa seria un poble a tenir en compte.)

Complementàriament, s’hauria de crear una xarxa de ciutats d’art (els italians en tenen) formada per poblacions de gran valor patrimonial i artístic: València, Oriola, Xàtiva, Morella. Cal concloure les intervencions arquitectòniques inacabades: les termes romanes de Llíria, el convent de Sant Domènec de Xàtiva, el centre d’acollida del castell de Sagunt (el monument valencià més visitat). Municipis, diputacions i Generalitat haurien de firmar convenis per a rehabilitar els nuclis històrics de ciutats com Xàtiva o València, molt deteriorats durant els governs del Partit Popular. En fi, entre molts exemples possibles, heus ací tres parcs culturals (un al nord, un al centre i altre al sud del País Valencià) que es podrien dissenyar a curt termini: Viles medievals dels Ports i el Maestrat (el Territori del Temple); La ruta valenciana dels Borja; Els castells del Vinalopó. Esperem que el nou govern valencià sàpia traure profit d'un recurs econòmic que, fins ara, ha estat ignorat. Ben explotat, el turisme d'interior seria una bona font de riquesa.