dilluns, 24 d’octubre de 2011

Serigrafia d'Ernesto Garcia Lledó


L’Associació d’Amics de la Costera va encomanar a l’artista xativí Ernesto García Lledó una serigrafia commemorativa del bicentenari de la restitució del nom de Xàtiva per acord de les Corts de Cadis. L’estampació artesanal es va realitzar amb 10 tintes, sobre paper Modigliani de 260 gr. i 36 x 50 cm, al taller d’Armando Silvestre de València. El tiratge fou de 150 exemplars en numeració aràbiga firmats i numerats per l’autor. Amb els diners que s’obtenen de la seua venda, l’Associació finança algunes de les activitats amb què commemora el bicentenari. La serigrafia mateixa, ben bonica, és un element més de la celebració. Reprodueix el retrat del diputat Joaquín Lorenzo Villanueva i es tracta, no cap dubte, d’un magnífic recordatori (i d’un possible obsequi de Nadal). Cal tenir present que, al final, quan s’acaba aquesta mena de celebracions, només queda el testimoni d’aquells elements (una placa, un cartell, un gravat, una publicació...) que tenen consistència material. Les altres coses, les immaterials (un concert, un recital poètic...), acaben oblidant-se. L’entitat cultural xativina fa un esforç perquè quede testimoni del dos-cents aniversari de la recuperació del nom de la nostra ciutat.