divendres, 12 de juny de 2009

Caritat ben entesa

L’ancià, adreçant-se als deixebles, diu: «En un país anglicà o calvinista, el polític que és descobert acceptant suborns, prevaricant o mentint, ha de presentar automàticament la dimissió. Aquest no és, però, un país protestant. D’acord amb la nostra mentalitat, llatina i catòlica, el poder s’ha d’usdefruitar; n’han de traure profit u mateix —ja se sap, la caritat ben entesa— i els clients (parents, amics correligionaris...). Quan les engrunes arriben a molts, la gent està encantada de la vida».