dijous, 10 de desembre de 2015

Lliurament definitiu

Atesa la gran repercussió cultural, comercial i turística que havia tingut el concurs internacional en què s’havien elegit les set meravelles del món, i la gran difusió que n'havien donat els mitjans de comunicació de tots els països, Fil-per-randa, un club de viatges fundat l'any 1993, volgué crear un programa semblant referit al patrimoni cultural i ambiental valencià. La iniciativa havia de ser un nou motor per a la promoció d'aquest patrimoni (un programa recolzat en continguts rigorosos, redactat per professionals de prestigi i enllestit amb participació d’entitats públiques i privades valencianes). A tal fi, es dissenyà una pàgina web participativa en què, de forma lúdica, popular i, alhora, rigorosa, es podia votar per a elegir les set Meravelles Valencianes. Els objectius principals eren difondre el patrimoni valencià i fomentar la seua conservació. Amb el concurs d’historiadors, biòlegs, arquitectes, directors de museus, gestors culturals i gerents turístics, es formaren les comissions encarregades d’establir les diferents seccions o apartats en què s’havien d'emplaçar les peces candidates a Meravelles Valencianes.

Les set seccions proposades foren les següents: esdeveniments culturals i patrimoni immaterial; parcs i paratges naturals; conjunts històrics i artístics; peces arqueològiques i obres d’art; monuments naturals; monuments arquitectònics històrics; monuments arquitectònics moderns. Les candidatures als diversos apartats havien de ser presentades per les entitats col·laboradores (associacions, agrupacions o federacions culturals i esportives, institucions públiques i privades sense vinculació directa amb la política). Durant la fase prèvia, aquestes entitats proposaren 153 candidates. Amics de la Costera, col·laboradora en el projecte des del primer moment, proposà els següents elements de la ciutat i la comarca: el conjunt històric de Xàtiva, la Cova Negra i l’Estret de les Aigües, el Guerrer de Moixent, la Foguera de Canals, la font gòtica de la Plaça de la Trinitat de Xàtiva, la Lloca de Canals i la Pica Islàmica de l’Almodí de Xàtiva. Les candidatures foren seleccionades el dia 20 d’octubre del 2007 al Monestir de Sant Miquel i els Sants Reis, seu de la Biblioteca Valenciana i de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Professionals de prestigi vinguts de quasi totes les comarques valencianes que representaven quaranta entitats diferents van enllestir la llista definitiva de candidates a ser elegides Meravella Valenciana. La participació a l’acte fou oberta, però només tenia dret a veu i vot una persona per associació. La sessió fou presidida per les següents personalitats: Pere Mª Orts i Bosch (membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua), Carmen Morenilla Talens (membre del Consell Valencià de Cultura), Josep Mª Soriano (director de la Caixa Popular), Rafael Gil Salinas (vicerector de Cultura de la Universitat de València) i Alfons Llorenç (coordinador de l’acte, representant de Fil-per-randa i portaveu del Projecte Meravelles Valencianes). Es féu la presentació pública del projecte i la nominació de les candidates a Meravelles Valencianes. De les set candidates proposades per l’Associació d’Amics de la Costera, en foren seleccionades només dues: el conjunt monumental de la ciutat de Xàtiva (a l’apartat de conjunts històrics i artístics) i el Guerrer de Moixent (a l’apartat de peces arqueològiques i obres d’art).

Tot seguit s'inicià el període de votacions. Podia votar qualsevol persona que disposés d’una adreça de correu electrònic. Les votacions eren totalment gratuïtes. Per a respectar el dret d’igualtat d’oportunitats, només es podia votar una vegada cada mes des d’una mateixa adreça de correu electrònica. Per tant, el remitent era l’adreça de correu electrònic des de la qual s’havia efectuat la votació. Per a validar el vot, calia marcar una candidata de totes i cadascuna de les seccions (total set) i deixar l’adreça electrònica des de la qual es votava. El 25 d’abril del 2008, es feren públiques les candidates més votades, que formaren el grup de les 21 finalistes (3 per secció, per a garantir que entre les finalistes hi hagués representació de tots i cadascun dels diferents àmbits). Vint-i-un professionals de prestigi defensaren, mitjançant un article il·lustrat amb fotografies, cadascun dels monuments, parcs naturals o obres d’art proposades pels votants. Aquests vint-i-un articles foren la base d’una posterior publicació. Es tancà el programa amb l’elecció (entre les vint-i-una proposades) de les Set Meravelles Valencianes.

Entre les entitats patrocinadores o col·laboradores del projecte destacaven la Caixa Popular, la Universitat de València (a través del Vicerectorat de Cultura, la Facultat d’Economia i Turisme, i el Jardí Botànic), el Consell Valencià de Cultura, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, l’Associació d’Amics de la Costera, l’Agrupació Borrianenca de Cultura, la Societat Coral “El Micalet”, Acció Cultural del País Valencià, Escola Valenciana. Federació d’Associacions per la Llengua, Fundació Jaume II el Just, Campaners de la Catedral de València, Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, Federació de Pilota Valenciana, Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida, Fil-per-randa, Editorial Denes... Mesos abans d’iniciar-se les votacions, el projecte havia estat presentat al govern municipal de Xàtiva.

Fins a l'últim dia del procés, la rivalitat fou màxima entre Xàtiva i Morella. Finalment, guanyà Xàtiva amb un 32,82% dels vots emesos. Els mitjans locals d'informació se'n feren ressò. Alfonso Rus no en volgué saber res. «La nostra ciutat no pot anar a concursos. Xàtiva és una vedet i les vedets no concursen; actuen a la gala final», manifestà l’alcalde. «Sort que hem guanyat», afegí. I finalment, per a cloure les seues declaracions, es féu aquesta pregunta: «Si Xàtiva arriba a quedar segona o tercera, què haguera passat?» A l'acte de lliurament dels premis, celebrat el 5 d'octubre de 2008 al Botànic de València, no acudí, per tant, cap representant oficial del consistori xativí. (En canvi, l’alcalde d’Algemesí, militant del PP, era present a la gala i no s’amagava de mostrar la seua satisfacció; la seua ciutat havia quedat campiona a l'apartat de patrimoni immaterial per la processó de la Mare de Déu de la Salut.)L'escultura acreditativa de la distinció com Meravella Valenciana, concedida a la ciutat, fou recollida per l'Associació d'Amics de la Costera. Des de llavors, ha estat custodiada als seus locals. I des d'aquell octubre de 2008, Amics de la Costera esperava oferir el guardó a les autoritats municipals xativines i demanar-les que feren servir la distinció als seus plans de dinamització cultural i turística. Finalment, aquesta pretensió s'ha materialitzat; avui, s'ha lliurat el trofeu a les autoritats de la ciutat en el transcurs d'un acte que s'ha celebrat a migdia al despatx de l'alacaldia.